Odrasli

Iako sluh sa godinama slabi, što je ipak sastavni dio našeg života, to još uvek ne znači da se ta činjenica treba samo prihvatiti,pogotovo ako to utiče na kvalitet života,svakodnevnicu i sposobnost komuniciranja.I pored toga mnogi odrasli godinama žive sa oštećenjem sluha kojem bi se relativno lako moglo pomoći.Ponekad je za to potreban i poticaj okoline.

Iznenađujuće je da mnogi odrasli i starije osobe žive sa gubitkom sluha godinama, iako im je pomoć lako dostižna.

Ponekad je podsticaj od prijatelja ili porodice neophodan u ovim situcijama. Napredak u tehnologiji slušnih sistema osigurava mnoge mogućnosti za nalaženje rešenja koje odgovaraju individualnim potrebama i tipu gubitka sluha.

Slušni sistemi ne uspostavljaju normalan sluh kakav je bio prije, ali kvalitet, dobro podešenih slušnih sistema, pomaže u mnogim svakodnevnim situacijama. Mnogi korisnici slušnih sistema iskuse porast njihove nivoa energije i prestanak patnji i izolacije. Ovo u većini slučajeva znači porast kvaliteta života.

Gubitak sluha i svakodnevni život

Svakodnevnica se, za ljude sa gubitkom sluha i one koji normalno čuju, u mnogim aspektima podudara: dnevni ritam, razni poslovi i termini. Ali, ponekad i sa puno energije, postaje teško, a to upravo iz razloga što komunikacija sa okolinom od njih zahteva dodatni napor.

Zbog toga su i sve predrasude sa kojima se treba izboriti. A sve to traži dodatni telesni i psihički napor osobe sa oštećenim sluhom.

Kako pomoći?

Treba vremena da se gubitak sluha prepozna. Većina ljudi sa takvim problemom čeka dugo, ponekad i godine, pre nego se doluči na testiranje sluha.

Slušni aparati, su danas već postali slušni sistemi, u raznim izvedbama i tipovima za različita oštećenja sluha. Kvalitetan i individualno podešen slušni sistem, iako nemože u potpunosti nadomjestiti sluh, Vam pojednostavljuje svakodnevnicu, doprinosi nestanku osećaja izolacije i umora što znači i bolji kvalitet života.

Znate li?

  • da se mnogi srame i osećaju manje vrijednim ako sluh zakaže
  • da će slušni aparat ipak dosta doprinjeti poboljšanju kvaliteta Vašeg života
  • da je i više nego trećina ljudi sa preko 65 godina života pogođena istim ovim problemom
  • da je i preko polovina ljudi u svijetu sa oštećenim sluhom radno angažovana
  • DA JEDAN OD STOTINU LJUDI U SVETU IMA GUBITAK SLUHA
  • DA SE U SVETU OKO 500 MILIONA LJUDI BORI SA ISTIM OVIM PROBLEMOM
Nazad na Sadržaj ↑