Usluge

  • Merenje sluha (audiometrija)
  • Ispiranje ušiju
  • Besplatna proba slušnih aparata
  • Prodaja slušnih aparata
  • Servisiranje i popravka slušnih aparata
  • Izrada individualnih umetaka (oliva)
  • Prodaja svih vrsta baterija za slušne aparate